4 mars 2013

Homeopat-volontär i Afrika


Jag har under fyra veckor under januari-februari 2013 arbetat som volontär för projektet Homeopathy for Health in Africa, HHA. Projektet leds av paret Jeremy och Camilla Sherr som bor i staden Moshi sedan fyra år tillbaka och jobbar hårt för att bygga upp en homeopati-verksamhet i Kilimanjaro-distriktet i nordöstra Tanzania. Homeopater från olika delar av världen kommer och arbetar med dem för kortare eller längre perioder. När jag var där var vi fem klassiska homeopater från olika länder som bodde tillsammans i ett hus i staden Moshi i nordöstra Tanzania.
Projektet har f.n. 15 olika kliniker runt om i Kilimanjaro-distriktet. Homeopaterna åker runt till olika byar, stadsdelar, kyrkor, barnhem, sjukhus och har konsultationer och behandlingar. Planen är att det ska bli en fast klinik i Moshi dit patienterna ska kunna vända sig. HHA har ett rejält lager med hundratals homeopatmedel, många av dem donerade från leverantörer och homeopater runtom i världen. Patienterna svarar generellt väldigt bra på homeopatmedicinen och är positivt inställda. Många ute på landet är vana vid naturmediciner, så för de flesta är detta ingenting konstigt.

Homeopathy for Health in Africa är en frivillig non-profit organisation som framför allt behandlar AIDS-patienter med homeopati. Man behandlar naturligtvis även patienter med andra sjukdomar och besvär. Jeremy och Camilla har skaffat sig bred kunskap och erfarenhet om behandling av patienter med AIDS och de håller på att utarbeta ett särskilt Repertorium och Materia Medica för AIDS-patienter med medel som de har erfarit är extra vanliga vid denna sjukdom. De har påbörjat forskning kring AIDS och homeopati som vi hoppas få ta del av så småningom.

AIDS betyder på svenska ”förvärvad immunbristsyndrom”. Det är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade är extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av viruset, hiv, som sprids via blod och sexuella kontakter. HIV-viruset tar sig in i cellerna och förstör dem.
AIDS har drabbat Afrika hårt. Var 5e afrikan har HIV/AIDS. Hundratusentals har dött varav de flesta är unga vuxna. De har lämnat efter sig en generation barn utan föräldrar. I vissa afrikanska länder har det sociala och offentliga systemet kraschat p.g.a. att så många av de unga med utbildning har dött i AIDS så det råder brist på läkare, sköterskor, lärare etc. Läkarbristen i Tanzania är extrem, det finns ca en vanlig läkare per 30.000 invånare men en traditionell naturläkare / medicinman per 150 invånare. 
Symtom på AIDS: Tuberkulos, svampinfektioner som t.ex. candida och ringorm, kvarstående pneumoni, hudbesvär, klåda, sår, bölder, meningit, avancerad demens, besvär i munhålan, opportunistiska infektioner, trötthet, aptitlöshet, herpes zoster som är ett virus som drabbar nervsystemet. Inget organ lämnas opåverkat. Till slut blir det en total immunkollaps i kroppen. 
Bromsmedicin, ARV (Antiretroviral Therapy), har gett mirakulösa resultat. Men de har också biverkningar och medför risk för resistensutveckling. Detta är ju ett problem främst för fattiga, analfabeter och patienter som bor i otillgängliga trakter på landsbygden. ARV är ingen garanti; det förlänger livet men botar ej. I Tanzania är möjligheterna att behandla AIDS begränsade.
Det är här homeopatin kan hjälpa till eftersom homeopatisk medicin stärker immunförsvaret och det är ju just det som fallerar vid AIDS. Dessutom har man sett att det går att lindra biverkningarna från ARV-medicinerna med homeopatisk medicin. Camilla och Jeremy Sherr uppmanar aldrig patienter att sluta med ARV. De lägger sig inte i läkarordinationer och när patienterna frågar om de ska sluta med mediciner som läkaren ordinerat så svarar man alltid att de bör fortsätta med dessa.
En bra bok för den som vill veta mer om AIDS i Afrika är Nolens bok "28 stories of AIDS in Africa". 
  
Hur går arbetet till? Arbetet gå till så att vi packar en eller två bilar med homeopatmediciner, våra arbetshjälpmedel, dvs laptops där vi har alla uppslagsverk och ett dataprogram för homeopater som t.ex. Opus Radar, och så åker vi iväg till kliniken som ibland är i stan i en stadsdel eller på ett sjukhus eller långt ute på landsbygden, ½-1 timmar bort. Bilarna vi har till vårt förfogande är två 4-hjulsdrivna terrängfordon, detta är absolut nödvändigt. 
Förhållandena på platsen där vi just den dagen arbetar kan vara väldigt olika; ibland har vi tillgång till ett behagligt rum på ett sjukhus med eluttag, ibland sitter vi ute på en dammig gård utanför en hydda på en upp-och-nervänd plasthink med den varma laptopen i knäet i stekande hetta med hönsen kacklande runt fötterna.  Ibland har vi långa strömavbrott, ibland funkar Internet eller mobilen inte. Många patienter har vandrat flera km för att komma till konsultationerna och kan sitta tålmodigt och vänta i timar på sin tur. Det är verkligen annorlunda att arbeta i ett U-land.

Finansiering Projektet Homeopathy for Health in Africa finansieras dels av Jeremys högt uppskattade seminarier och vidareutbildningar för homeopater, Dynamis school, http://dynamis.edu/new/  som han håller runtom i världen, dels av donationer. Volontärerna betalar själva sin resa, boende och mat. En del har stipendier.
I november 2013 kommer Jeremy Sherr att starta en Dynamis-utbildning i Sverige. http://arcanum-homeopati.se/dynamis-fortbildning-med-jeremy-sherr-start-november-2013/
Om Du, efter att Du har läst detta känner att du också vill stödja detta projekt så gå in på
www.homeopathyforhealthinafrica.org. Där kan Du även läsa intressanta patientfall.

Vill du läsa mer från min resa i Tanzania så besök http://dagenshomeopati.se/.