2 oktober 2014

Åter till Tanzania!

Den 9 oktober bär det av igen till den lilla staden Moshi vid Afrikas högsta berg Kilimanjaro i nordöstra Tanzania. Jag ska liksom några andra homeopater från Italien, Argentina, Nya Zealand och USA arbeta tillsammans med Jeremy och Camilla Sherr och behandla människor med bl.a. AIDS med homeopatisk behandling. Jag kommer att stanna där tills den 17 november. Jag vill passa på att tacka Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati Homeopatifrämjandet, och mina leverantörer av kosttillskott Holistic och Alphaplus för deras sponsring! 
Läs mer här så småningom om mina spännande upplevelser! 
Projektet är beroende av gåvor och donationer, så ge gärna ett ekonomiskt stöd! Gå gärna in på hemsidan: Homeopathy for Health in Africa

Inga kommentarer: